دریچه های ادراک

دریچه های ادراک – 4 – تغییرات در وضعیت چشم ها

دوست دارم به حرمات و تغییراتی که در چشم های این سه نفر رخ می دهد، توجه دقیقی نشان دهید. البته موارد دیگری نیز اتفاق خواهد افتاد که برای کار ما مفید هستند و در زمان دیگری به آنها خواهیم پرداخت. در این زمان از شما می خواهم که فقط به این قسمت از واکنش غیرکلامی آنان، حرکات چشمی، توجه کنید.

هم اکنون از شما سه نفری که این جا هستید سوالاتی می پرسم. دلم می خواهم پاسخ به این سوالها را پیدا کنید، ولی آنها را به زبان نیاورید. هر زمان که از دانستن و یا ندانستن پاسخ سوال مطمئن شدید دست نگه دارید. لازم نیست به من حرفی بزنید، جواب را پیش خودتان نگه دارید.

در خیابان های آمریکا چراغهای راهنما فراوانند. آیا چراغ بالایی آن سبز است یا قرمز؟ موقعی که داشتید به این جا می آمدید، از محلی که راه افتادید تا وقتی که به این جا رسیدید چند چراغ راهنمایی را پشت سر گذاشتید؟… چشمهای مادر شما چه رنگی است؟… در جای قبلی که زندگی می کردید چند جور قالی یا رنگ های مختلف وجود داشت؟ در واکنش به اهر سوال، فران مستقیما به جلو خیره می شود. هاروی به سمت بالای چپ خود نگاه می کند. سوزان به سمت بالای راست و گاهی مستقیما به جلو نگاه می کند.

(به حاضران) آیا متوجه حرکتی در چشم های آنان شدید؟ آیا تغییرات اصولی را دیدید؟ بسیار خوب. فعلا این اطلاعات را داشته باشید. این ها انسان های پیچیده ای هستند و دارند بیش از یک واکنش نشان می دهند. به هر حال ببینید چه وجه اشتراکی بین واکنش هایی که به آن سوالها نشان داده اند، وجود دارد.

می خواهم قدری سوالها را تغییر بدهم و از شما می خواهم دقت کنید و ببینید که چه تفاوت اصولی در نحوه واکنش آنها ایجاد می شود.

دریچه های ادراک - 4 - تغییرات در وضعیت چشم ها
دریچه های ادراک – 4 – تغییرات در وضعیت چشم ها

(به آن سه نفر) به قطعه موسیقی مورد علاقه تان فکر کنید… در حروف الفبا، قبل از حرف آر چه حرفی قرار دارد؟… آیا می توانید صدای مادرتان را بشنوید؟ (فران و هاروی پس از رسیدن به جواب هر سوال، به سمت پایین چپ خود نگاه می کنند، سوزان به سمت پایین راست خود نگاه می کند)

(به حاضران) بین این سری سوالها و سوالهای قبلی تفاوتی وجود داشت. حالا می خواهم دوباره سوالهایم را تغییر دهم.

(به آن سه نفر) آیا می دانید که حرکت آب به دور بدتان در زمان شنا چه احساسی ایجاد می کند؟… در زمستان، هنگامی که در یک خانه زیبا، گرم و راحت هستید و بعد ناگهان وارد هوای سرد بیرون از خانه می شوید، چه احساسی به شما دست می دهد؟… (فران و هاروی پس از رسیدن به پاسخ هر سوال، به سمت پایین راست خود نگاه می کنند، سوزان به سمت پایین چپ خود نگاه می کند)

(به حاضران) آیا می توانید بین هر دسته از سوالهایی که از آنها پرسیدم و انواع مختلف حرکاتی که مشاهده کردید، رابطه ای پیدا کنید؟ وقتی من سوالها را طرح کردم، عملا در تجربه حسی تان متوجه چه چیزی شدید؟

مرد: من مخصوصا دقت کردم که به نظر می رسید وقتی سوزان دارد چیزی را به تصویر می کشد، به سمت بالا نگاه می کند و بعد چندین دفعه هم اتفاق اتفاد که او مستقیما به سمت جلو نگاه کرد.

 

منبع : هاکس لی

دیدگاه‌تان را بنویسید: