دریچه های ادراک

دریچه های ادراک – 5 – تصاویر عینی

بسیار خوب. با شما هم عقیده ام. از کجا فهمیدی که او دارد چیزی را به تصویر می کشد؟ این تصور شماست. من سوالهایی پرسیدم و او این حرکات را در قبال آنها انجام داد. آن سوالها چه بودند؟

مرد: رنگ چشم ها. تعداد چراغ های راهنما. به نظر می رسید که او دارد تقاطع های خیابان را به تصویر می کشد.

بنابراین فرض بر این است که سوالهای من، مستلزم داشتن اطلاعات بصری بودند و واکنش هایی که تو متوجه آن شدی، حرکاتی بودند رو به سمت بالا. آیا فهمیدی که حرکات بیشتر به کدام سمت از دو طرف (چپ و راست) تمایل داشتند؟

زن: سوزان به سمت راست خودش نگاه کرد. به راست خودش نگاه کرد زیرا چپ دست است.

چون چپ دست بود به سمت راست خودش نگاه کرد؟ او که همیشه به سمت راست خودش نگاه نمی کند! حالا تماش کن:

دریچه های ادراک - 5 - تصاویر عینی
دریچه های ادراک – 5 – تصاویر عینی

(به سوزان) آیا می دانی که اگر موهای بلند به رنگ قرمز آتشی داشتی قیافه ات چه شکلی می شد؟… آیا می دانی که اگر ریش داشتی، چه شکلی بودی؟ آیا می دانی همین الان که اینجا نشسته ای چه شکلی هستی؟… (چشم های سوزان به سمت بالای چپ حرکت می کند) حالا چشم های او به کدام سمت رفتند؟ سمت چپ و راست را نسبت به خود او بسنجید. تو در مورد پاسخ او به سوالات بصری قبلی، گفتی که او نوعا حرکاتی به سمت بالای راست انجام می دهد. حالا در مورد پاسخ او به این سوالها چه حرکت هایی را در چشم او دیدی؟ چشم های او بازتر شدند و به سمت چپ رفتند و برگشتند. پس او همیشه به سمت بالای راست خودش نگاه نمی کند، گاهی وقت ها به سمت بالای چپ هم نگاه می کند. بین سوال هایی که هم اکنون پرسیدم و سوال های بصری که قبلا پرسیده بودم یک تفاوت بنیادی وجود دارد. آیا می توانی این تفاوت را شرح دهی؟

زن: سوالهای اولیه، با تجاربی سر و کار داشتند که او بایستی آنها را به یاد می آورد ولی در دسته دوم سوالها، او تجربه ای از قبل در اختیار نداشت و سعی می کرد ایجاد تصویر کند.

احسنت: سری اول تصاویر را تصاویر عینی یا یادآوری شده، و سری دوم تصاویر را تصاویر ذهنی یا ساخته شده می نامیم. تصاویر عینی، آن دسته از تصاویری هستند که شخص قبلا آنها را از دریچه چشم خودش دیده و فقط کافی است آنها را یادآوری کند. ولی تصاویر ذهنیف تصاویری هستند که شخص از دریچه چشم هایش تاکنون آنها را ندیده و لازم است آنها را در ذهن خودش بسازد. خواننده باید بداند که این اصطلاحات، تا آخر آموزش ها مرتبا تکرار خواهند شد و بهتر است معانی آنها را از همین حالا به خاطر بسپارد. سوزان تاکنون هیچ وقت خودش را در حالت نشسته بر روی این صندلی در این سالن ندیده است. این چیزی است که خود او هیچ تجربه بصری مستقیمی نسبت به آن ندارد، پس برای دیدن خودش در آن وضعیت، باید تصویر آن را بسازد. اکثر افراد راست دست، درست برعکس کارهایی را که از سوزان دیده ایم انجام می دهند، او چپ دست است و اشارات بصری او برگدانی هستند از چپ به راست. اکثر افراد برای تصورات عینی بصری، به سمت بالای چپ، و برای تصورات ذهنی بصری، به سمت بالای راست خود نگاه می کنند.

دیدگاه‌تان را بنویسید: