سوالی از افراد چند شخصیتی

مهارت ها و استراتژیهای کاربردی

اگر عوامل پیشرفته تری را در زمره کارهایتان قرار دهید و آنها را با دقت به کار بگیرید، آن موقع احساس بهتری به شما دست می دهد، تغییرات زیباتری پدید می آیند. همچنین می توان با دقت بسیار بیشتری پیش بینی کرد که چه اتفاقی خواهد افتاد. گاهی اوقات تغییر بسیار عمیق تری نیز ایجاد می شود که از نظر من بسیار حائز اهمیت است. اگر بتوانید فقط یک کار کوچک انجام دهید و نتیجه مورد نظرتان را از آن به دست آورید، این کار همچنان تعمیم خواهد یافت و شما سایر نتیجه هایی که ذکری از آنها به میان نیامده ولی واقعا به آنها نیاز دارید را به دست خواهید آورد. اعمال کوچک وقتی در جای مناسب تری به کار گرفته شوند، آن وقت به طور طبیعی در موارد و مضامین دیگر نیز تعمیم بیشتری خواهند یافت. یکی از دلایلی که ما تااین حد بر ریزه کاریها و ظرافتها تاکید می ورزیم همین است: “اگر روانکاو هستید، پس دقیق باشید”.

 

مهارت ها و استراتژیهای کاربردی

مهارت ها و استراتژیهای کاربردی
مهارت ها و استراتژیهای کاربردی

اگر فقط می خواهید مهارتهای کاربردی را مورد استفاده قرار دهید. آن وقت قضیه خیلی فرق می کند. در محیط کار و کسب معمولا اشخاص فقط به استراتژیهای کاربردی علاقه نشان می دهند. اگر فروشندگی را آموزش می دهید، آن وقت آنچه لازم است بدانید این است که دلتان می خواهد فروشندگانتان چه استراتژیهایی داشته باشند، و این که چگونه آن استراتژیها را در آنان جا بیندازید. اگر کسی که برای یک عده آموزش می دهد که یک برنامه ریز عصبی کلامی باشد، در آن صورت می گوید: “بسیار خوب، ما می خواهیم از این شخص یک فروشنده بسازیم و او نیز همین را می خواهد، و برای انجام این کار، تو باید این سه استراتژی را داشته باشی”. سپس او می تواند این استراتژیها را در خودش جا بیندازد و بعد راه آنها را مسدود سازد تا هیچ چیز دیگری از این طریق حاصل نشود. این استراتژیها نباید به سایر جهات زندگی شخصی تعمیم یابند. اگر هم بیایند، در نتیجه شغلی هیچ تاثیری ندارد. ممکن است خوشایند باشد، ولی نیازی به آن نیست.

 

سایر آموزش ها : آموزش های موسیقی

 

دیدگاه‌تان را بنویسید: