pdf آموزش دفpdf آموزش دف

آموزش دف

آموزش های دف

pdf آموزش دفpdf آموزش دف
pdf آموزش دف

درس ۳ – اتودها جهت شیوه نوین دف نوازی مدرن
اجرای تکنیک تم در میزان 4/4 با نت چنگ
تمرین ۲۸-۳۳ و ترکیب چنگ و دولا چنگ
سن و شرایط خاص فیزیکی برای یادگیری دف و قیمت دف
درس ۲ – ریتم Slow Rock جهت دف نوازی مدرن
اجرای ضدضرب یا سنکپ با تم و بک

 

وب سایت های آموزش دف

آموزش دف

آموزش های تصویری دف

 

 

آموزش تصویری دف
آموزش تصویری دف

بر این بنیاد تمرین ریتم خوانی نوای، بدون استعمال ساز، ذهن را جهت محاسبه ریتم در نوازنده تربیت می نماید. آنچه که در مقاله ” نت موسیقایی خوانی و اجرا” پیشتر بطور مفصل تری بیان شده، در این زمینه دارای این قدرست مفید باشد.

در دوره ای که هنرجو سرگرم فراگیری دوره نوازندگی است، یکی از راههای خوب جهت فراگیری محاسبه و اجرای ریتم درهنگام نوازندگی با ساز، اجرای ریتم بهکوشش پا ویا اصطلاحا روش” پا زدن” می باشد.

آموزش دف تصویری

اما اشتباه شایعی که غالبا در اوایل این دوره جهت محاسبه ریتم بهکوشش طرز پا زدن پیش آمد می افتد، بدینگونه است که هنرجویان نخست شروع به نوازندگی می نمایند و سپس بر بنیاد نحوه نواختنشان شروع به پازدن می کنند و در این حالت که دیگر زمان پازدن ها با هم ازای نیست و حالت اختیاری در اجرای ریتم پیش آمد می افتد، یعنی بعضی نت موسیقایی ها مختصر تر و بعضی دیگر بلندتر برای زمانی انجام می شوند.

متاسفانه این اشتباه بانی می گردد تا بجای آنکه هنرجو اجرای خویشتن را بر پایه ریتم قطعه شکل دهد، ریتم قطعه را بر پایه افکار و اجرای خویشتن شکل و صورت می دهد و در این حالت دیگر قطعه با ریتم اصلی و صحیح خویشتن انجام نمی گردد و هنرجو نیز با تصور اینکه بهکوشش طرز پازدن ریتم نوازندگی خویشتن را تحت کنترل دارد، یک تصورغلط از ریتم قطعه در ذهن خویشتن پرورانده و بدون اطلاع از وجود این مسئله، ذهنیتی اشتباه از نوای نکته انجام و ریتم آن پیدا کرده و درهنگام نواختنش این نکته بشدت نمود پیدا می کند.

آموزش دف
آموزش دف

برای کمک به حل این مشکل قادریم از دستگاه مترونم استعمال کنیم. هنرجو درهنگام نوازندگی با پازدن و استعمال همزمان از مترونم و هماهنگ نمودن ریتم پا با ریتم گزینش شده جهت مترونم، دارای این قدرست ذهن خویشتن را جهت نوازندگی صحیح ریتم پرورش دهد و مشکلی را که در بالا به آن اشاره شد را بتدریج حل نماید.

مترونم دستگاه بسیار مفیدی است که استعمال از آن امروزه در دنیا، عملی بسیار معمول و جا افتاده می باشد. این دستگاه غیر از آنکه ریتم صحیح و بدون خطا و نوسانی را به نوازنده ارائه می کند، دایره زمانی و محدوده ضربی هر یک از ریتم های مختلف از کندترین تا سریعترین را، به مانند لارگو (Largo)، آداجیو (Adagio)، آلگرو (Allegro)، پرستو (Presto) و غیره را در گزینش نوازنده می گذارد.

 

 

 

دیدگاه‌تان را بنویسید: