pdf آموزش فلوت

آموزش فلوت

آموزش های فلوت

 

نت We Wish you a Merry Christmas
امانوئل پایود (I)
نت فلوت ریکوردر Silent Night
کریمی: ویبراسیون سونوریته ساز را بهتر نمیکند!
نوایی: انقلابی در تدریس فلوت بوجود آمده
تمرین هائی برای نواختن نت های دو، سی ، لا و سل

آموزش flute
آموزش flute

 

وب سایت های آموزش فلوت

آموزش فلوت

 

آموزش تصویری فلوت
آموزش تصویری فلوت

آیا می بایستی تمرین روزانه باشد؟
برای آموزش و تعلیم ساز هر روز می بایستی تمرین نمود، تا ذهن و عضلات در نتیجه تمرین و تکرارمرتب، بهمنظور نوازندگی تربیت شده وآماده شوند. این تصور که یک تمرین سنگین چند ساعته در یک روز، دارای این قدرست جای تمرین های کوچکتر چند روزه را بگیرد، بسیار اشتباه بوده و بهمنظور عضلات و مفاصلی که آمادگی تمرین ندارند، ضرررسان است.

به چه شیوه می بایستی تمرین را آغازکرد؟
شروع کردن تمرین بهتر است با آماده کردن جسم و ذهن انجام پذیرد. قبل از شروع بهتر است بهمنظور دقایقی هنر موسیقی گوش کرد تا ذهن از گردونه مسائل روزانه خارج شده به آرامش رسیده و وارد فاز هنر موسیقی شود. در این مدت بهتراست با نرمش هایی که بیشتر بر برسر حرکات سروگردن، شانه ها، بازوها ومچ ، انگشتان و بالاخره کمر تمرکز دارند بدن را بهمنظور تمرین گرم نمود.

آموزش رایگان فلوت
آموزش رایگان فلوت

باید توجه داشت بهمنظور رسیدن به سطح کمال در نوازندگی، مدت یک عمر بشر نا کافیست! در این میان بایستی از لوازم رسیدن به این سطح، یعنی بدن، با ورزش و رژیم های صحیح غذایی بخوبی مواظبت نمود و آن را همیشه آماده نگه داشت!

هرگز بهمنظور شروع تمرین روزانه وبرای گرم کردن دست ها از پاساژهای مشکل و دشوار استعمال نکنید! این گونه شروعکار تمرین غیر از آنکه در ابتدای تمرین بدن را چنان خسته می کند که رمقی بهمنظور ادامه پیشه باقی نمی گذارد، ضرر رسان به عضلات بوده و دارای این قدرست در دراز مدت بانی بروز آرتروز شود. معمولا می توان از گام ساده کروماتیک بالا و مادون رونده که محدوده موسیقایی ساز را شامل می شود بهمنظور گرم کردن دست ها استعمال نمود.

فاصله های میان تمرین ها و استراحتهای روزانه بایستی به چه شیوه باشد؟
در واقع بهمنظور هر میزان تمرین روزانه بایستی از قبل برنامه ریزی صورت گیرد. یک سبک مفید دارای این قدرست

pdf آموزش فلوت
pdf آموزش فلوت

مبتنی بر تکرار مداوم “تمرین واستراحت” باشد. در این سبک، بهتر است بعد از بیست دقیقه تمرین ده دقیقه به خویشتن آرامش داد ودر این مدت نرمش نمود تا عضلات از حالت گرفتگی ای که به علت تکرار مداوم یک سری از حرکات در تمرین، به آن دچار شده است، درآیند. درباقی تمرین، بعد از بیست دقیقه تمرین دوم می توان بیست دقیقه به آرامش پرداخت. بعد از بیست دقیقه ثالث می توان تا یک وقت آرامش داشت. حتی در ساعات بعد می توان حجم آرامش ها را از این مقدار بالا تر برد. این سبک تمرین بانی بدست آمدن توان در استمرار تمرینات بهمنظور روزهای بعد است.

 

دیدگاه‌تان را بنویسید: