گام های ماژور و مینور

گام های ماژور و مینور – بخش اول

گام های ماژور و مینور
گام های ماژور و مینور

هرچقدر به این نکته تاکید بکنیم که دانستن گام ها برای یک نوازنده و آهنگساز بسیار مهم است، باز هم به قدر کافی نگفته ایم. ایضا می بایستی بدانید گام را از اول تا انتها و ایضا برعکس آن بر بر روی ساز خود بزنید هم کافی نیست. می بایستی علاوه بر اینها بدانید که چگونه با ساز خود بر بر روی قسمت های گوناگون یک گام مانور بدهید و در آخر نیز بر روی نت های صحیح گام تمام کنید.
تصور کنید با گروهی از نوازنده گان مشغول به ساز زدن می بشاید. چنانچه بدانید باقی گروه در چه گامی اجرا می کنند و نت های آن گام را تماما بدانید، امکان ندارد که نتی را در گروه اشتباه بزنید چنانچه از آن نت ها استفاده کنید. قادر هستید اصلا بر بر روی یک گام تمام روز نواختن را انجام دهید و این حس را داشته باشید که گیتاریست شهیری مانند کارلوس سانتانا و یا موسیقی دانی مانند لوئی آرمسترانگ هستید!
پیروی از گام ماژور و الگوی تکرار شونده آن با وجودی که هر گام ماژور نت های متفاوت تری به سایر گام های ماژور دارد، ولی ساختار همگی آن ها درست نظیر به هم می باشند. الگوی تکرار شونده ویژه فاصله های یک گام ماژور، آن گام ماژور را تشکیل می دهد.
گام های ماژور در موسیقی این الگو را دنباله بر روی می کنند : پرده، پرده، فاصله نیم پرده ، پرده، پرده، پرده، فاصله نیم پرده . پیش از این در این مورد به تفصیل صحبت کرده ایم، اما اینجا هم یک یاد آوری و مرور سریع نیز خواهیم کرد:
نیم پرده: به اندازه یک کلید بر بر روی ساز ساز پیانو به سمت چپ و یا سمت راست حرکت می کنیم و یا بر بر روی ساز گیتار یک فرت بر روی دسته بالا یا پایین می رویم.

 

دیدگاه‌تان را بنویسید: