گام های مینور و ماژور – بخش دوم

گام های ماژور و مینور

پرده: به اندازه دو کلید بر بر روی ساز پیانو به سمت راست و یا سمت چپ حرکت می کنیم یا دو فرت بر روی دسته گیتار پایین یا بالا می رویم. از لحاظ کوک کردن و فرکانس، فاصله نیم پرده مساوی با یک دوازدهم یک اکتاو می باشد. پرده نیز دقیقا مساوی با یک … بیشتر بخوانید

گام های ماژور و مینور – بخش اول

گام های ماژور و مینور

هرچقدر به این نکته تاکید بکنیم که دانستن گام ها برای یک نوازنده و آهنگساز بسیار مهم است، باز هم به قدر کافی نگفته ایم. ایضا می بایستی بدانید گام را از اول تا انتها و ایضا برعکس آن بر بر روی ساز خود بزنید هم کافی نیست. می بایستی علاوه بر اینها بدانید که … بیشتر بخوانید