روش درهم کوبیدن بصری

سوالی از افراد چند شخصیتی

روش درهم کوبیدن بصری روش درهم کوبیدن بصری، یک روش بسیار نیرومند برای ادغام یک سری ناهنجاریهاست و این کار از طریق یکی کردن آنها در وضعیت دیگر احساس انجام می گیرد. همین قدر می توانم به شما بگویم که اگر دچار یک سری ناهنجاریها هستید، هرگز نمی توانید در نظامی به غیر از نظام … بیشتر بخوانید

سوالی از افراد چند شخصیتی

سوالی از افراد چند شخصیتی

زمانی یک فرد چند شخصیتی را فقط با استفاده از همین روش معالجه کردم. یکی پس از دیگری به سراغ تمام مراحل رفتم و تمام شخصیتها را به هم کوبیدم. یک بار روان شناسی از میدوست با من تماس گرفت. او گفت کتاب مرا خوانده و در آن کتاب چیزی راجع به افراد چند شخصیتی … بیشتر بخوانید

اگر قصد شما ایجاد موقعیت انتخابی است

مسیر حسی غیرکلامی را جایگزین مسیر حسی دیگری کنید

لیندا: (چشمهایش را باز می کند و لبخند می زند) این کار را دوست دارم! بسیار خوب لیندا. حالا می خواهم که بازگردی و دوباره تصویر قدیمی را ایجاد کنی، یعنی همان تصویری که احساس ناخوشایند را در تو ایجاد می کرد، و به من بگویی که چه اتفاقی می افتد. (به حاضران) خوب نگاه … بیشتر بخوانید

وقتی یک نفر در وضعیت خاصی از آگاهی قرار می گیرد

مسیر حسی غیرکلامی را جایگزین مسیر حسی دیگری کنید

وقتی یک نفر در وضعیت خاصی از آگاهی قرار می گیرد – نظیر احساس وای در مورد لیندا – می توان یک بعد جدید را در هر نظام حسی به او معرفی کرد، نظیر لمس کردن. ما به این عمل می گوییم تکیه گاه ذهنی، و در مورد لیندا این یک تکیه گاه لمسی است. … بیشتر بخوانید

عامل قدرتمند پوشیده شده در روان شناسی نوین

مسیر حسی غیرکلامی را جایگزین مسیر حسی دیگری کنید

حالا چرا وقتی من شانه راست او را لمس می کنم واکنش وای اتفاق می افتد؟… آیا اصلا متوجه رخ دادن این عمل شدید؟ آیا کسی این جا هست که متوجه این موضوع شده باشد؟ بگویید ببینم این جا دارد چه می گذرد؟ اکنون زمان انجام یک عمل شگفت انگیز است! لیندا، آیا تو به … بیشتر بخوانید

روانکاوی بر روی زبان خارجی، کار آسانتری است

مسیر حسی غیرکلامی را جایگزین مسیر حسی دیگری کنید

بنابراین گاهی اوقات تصویری به ذهنت می رسد که وقتی درباره اش فکر می کنی، انواعی از احساسات به عنوان پیامد آن خاطره به سراغت می آید. حالا از تو می خواهم فکر کنی و ببینی که برای ایجاد واکنشی متفاوت نسبت به این وضعیت، به چه مرجعی نیاز داری، واکنشی که اگر آن را … بیشتر بخوانید

احساس ناخوشایند از برخی تصاویر ذهنی

مسیر حسی غیرکلامی را جایگزین مسیر حسی دیگری کنید

ما هربار که برای نمایش یک تغییر، از کسی می خواهیم به این جا بیاید، اصرار می کنیم مضمون ماجرا را نزد خودش نگه دارد. معمولا می گوییم “از تو می خواهم که برای آنچه می خواهی در آن تغییر ایجاد کنی یک کلمه رمز انتخاب نمایی، مثلا یک رنگ، یک شماره و یا یک … بیشتر بخوانید

نباید عمل آینه کاری مستقیم را انجام دهید

مسیر حسی غیرکلامی را جایگزین مسیر حسی دیگری کنید

اکثر روان شناسانی که من می شناسم، می خواهند به زور آینه کاری بکنند. یک بار سمیناری برگزار کرده بودیم و در آنجا، خانمی هم حضور داشت که ارتباط ساز ماهری بود، ولی خودش را خیلی مجبور می کرد که آینه کاری بکند. موقعی که داشت با من صحبت می کرد، شروع کردم به خزیدن … بیشتر بخوانید

آینه کاری غیرکلامی یک مکانیسم ناخودآگاه قدرتمند است

مسیر حسی غیرکلامی را جایگزین مسیر حسی دیگری کنید

یکی از دوستان من رئیس یک دانشگاه است. او در این خیال باطل به سر می برد که فردی باهوش و زرنگ و دارای شان و منزلت فراوان و چیزهای دیگری از این قبیل است. او شق ورق راه می رود، چپ چپ نگاه می کند و پیپ هم می کشد. همه این کارها را … بیشتر بخوانید

مسیر حسی غیرکلامی را جایگزین مسیر حسی دیگری کنید

مسیر حسی غیرکلامی را جایگزین مسیر حسی دیگری کنید

شیوه دیگر برای پیروی غیرکلامی این است که یک مسیر حسی غیرکلامی را جایگزین مسیر حسی دیگری کنید. به این کار آینه غیرمستقیم می گوییم. آینه کاری غیر مستقیم نیز دو نوع است. یکی از آنها آینه کاری در مسیر حسی یکسان است. من می توانم با استفاده از حرکت دستم، حرکات تنفسی شما بالا … بیشتر بخوانید