تغییر گذشته فردی و نحوه سازماندهی آن

فهرستی از الگوهای اصولی ناخودآگاه در اختیار داشته باشید

افرادی که قادرند اکثر جزئیات و تشخیص کامل مشکلاتشان را به شما بدهند، کسانی هستند که من آنها را در محوطه بسیاری از انستیتوهای روانکاوی در آمریکا و اروپا ملاقات کرده ام. آنها می توانند به شما بگویند که چرا در این مسیر افتاده اند، این از کجا ناشی شده است، و چگونه دچار ناهنجاری … بیشتر بخوانید

اگر یک روانکاور طرفدار گشتالت باشید

فهرستی از الگوهای اصولی ناخودآگاه در اختیار داشته باشید

الگو این است که مراجعه کننده می گوید “من نمی توانم فلان کار را بکنم” یا “نباید فلان کار را بکنم”. اگر یک روانکاور طرفدار گشتالت باشید، وقتی یک نفر بیایید و بگوید “من نباید عصبانی بشوم” کاری که می کنید این است که به او بگویید “بگو نخواهم شد”. فریتز پرلز آلمانی بود، و … بیشتر بخوانید

داستانی از فرانک فارلی در یک بیمارستان روانی

فهرستی از الگوهای اصولی ناخودآگاه در اختیار داشته باشید

فرانک فارلی در یک بیمارستان روانی، با بیمار جوانی سر و کار داشت که فکر می کرد از آشنایان حضرت مسیح است. باید قبول کنید که این باور غیر عادی است. او به کسانی که از کنارش رد می شدند می گفت “من از آشنایان حضرت مسیح هستم” و البته مردم می گفتند “اوه، البته … بیشتر بخوانید

نویسنده کتاب محرکه درمانی، نام فرانک فارلی

فهرستی از الگوهای اصولی ناخودآگاه در اختیار داشته باشید

وارد کالیفرنیا که می شوید می بینید که اکثر روان شناسان دارای برداشتهای حرفه ای متفاوتی هستند. به عنوان مثال، برای آن که ارتباط خوبی برقرار کنید باید مانند یک کارگر مزرعه لباس بپوشید. این تازه قانون اول است. قانون دوم این است که باید به هر کسی که یمر سید، او را محکم در … بیشتر بخوانید

در سایبرنتیک قانونی هست به نام قانون تغییر لازم

فهرستی از الگوهای اصولی ناخودآگاه در اختیار داشته باشید

سوال: این طور به نظر می رسد که انگار شما دارید به ما می گویید بر روی مراجعه کنندگانمان دست به آزمایش بزنیم. تعهد حرفه ای من ایجاب می کند که… مخالفم. به نظر من شما وظیفه دارید بر روی تمام مراجعه کنندگانتان دست به آزمایش بزنید تا از این طریق مهارتتان افزایش یابد، زیرا … بیشتر بخوانید

فهرستی از الگوهای اصولی ناخودآگاه در اختیار داشته باشید

فهرستی از الگوهای اصولی ناخودآگاه در اختیار داشته باشید

این طور به نظر می رسد که من بر روی شما به عنوان متخصصین ارتباطی، حساسیت زیادی دارم و می خواهم مدت زمانی را به صورت آگاهانه صرف تمرین انواع خاصی از الگوهای ارتباطی کنید تا از این طریق، این الگوها نیز – مانند دوچرخه سواری یا رانندگی ماشین – در رفتارتان به صورت ناخودآگاه … بیشتر بخوانید

برچسب ها فقط حقه هستند

ادراک و اندیشه در روانشناسی

برچسب ها فقط حقه هستند، و یکی از راههایی که می توانید از طریق آن، بخشی از رفتارتان را در مسیر غیر مفیدی قرار دهید این است که بر روی آن برچسب بزنید. به جای آن می توانید واقعیتی که در اکثر مواقع، رفتارتان معطوف به آن است را مثلا در زمره “الف” قرار دهید … بیشتر بخوانید

هجی کردن کلمه از طریق بصری

ادراک و اندیشه در روانشناسی

من گفتم “وا” را به “ا” تغییر بده و بعد شانه های او جلو آمدند، سرش عقب رفت و خودش نیز کمی تکان خورد. در همین حین که او داشت پیچ و تاب می خورد، تغییری در احساس او پدید آمد. مهم نیست که ما چه زبانی به کار برده ایم یا در چه کشوری … بیشتر بخوانید

نیمکره مغزی و لکنت زبان

ادراک و اندیشه در روانشناسی

من فقط در مورد لکنت زبان از قضیه ارجحیت دست استفاده کرده ام. تنها دفعه ای که این کار تجربی را به صورت رو در رو انجام دادم، با یک پسر بچه بود که می خواستم برای ایجاد موقعیت های انتخابی بیشتر به او کمک کنم. من به راحتی متوجه شدم که اگر او کاری … بیشتر بخوانید

تفاوت بین نیم کره های مغزی در مورد کنترل دست و کنترل چشم

ادراک و اندیشه در روانشناسی

در مورد کنترل دست و کنترل چشم، چه تفاوتی بین نیم کره های مغزی وجود دارد؟ هربار که سمیناری برگزار می کنیم، یک نفر همین سوال را می پرسد. تا جایی که من می دانم، هیچ تحقیقی وجود ندارد که نظریه چشمگیری در این زمینه ارائه داده باشد. هیچ کشفی نخواهید یافت که در این … بیشتر بخوانید