دریچه های ادراک 8 – مثالی از رواندرمانی

ادراک و اندیشه در روانشناسی

اجازه دهید از رواندرمانی برایتان مثالی بیاورم. فرض کنید شخصی به نزد شما می آید و مشکلش این است که بسیار حسود است. او می گوید “خوب، می دانی که راستش من فقط … (به بالای راست نگاه می کند) خوب، من فقط (به پایین راست نگاه می کند) واقعا احساس حسادت می کنم و … بیشتر بخوانید

دریچه های ادراک 7 – الگوهای موثر و ساده

ادراک و اندیشه در روانشناسی

پس تو نسبت به هر فرآیندی که در این زمینه از آن استفاده می کنی، هیچ نوع آگاهی نداری؟… بسیار خوب (به حاضران) گرچه حتی تد نیز پاسخ آگاهانه ای نسبت به سوالی که از او پرسیدم نداشت، ولی آیا کسی متوجه اشاره ای شده است که پاسخ سوال در آن باشد؟… هر بار که … بیشتر بخوانید

دریچه های ادراک – 6 – ارتباط حسی با کلمات

ادراک و اندیشه در روانشناسی

  کریس، آیا می دانی چهار نت ثانویه سمفونی پنجم بتهوون کدامند؟… بسیار خوب، پس می دانی. زن: اوه، ممکن است یک چیز فضایی را تصور کرده باشد. آیا می توانی یک ارتباط حسی برای کلمه فضایی به ما بدهی؟ لابد این هم چیزی مثل همان اندیشناک است و یا یک جسم فضایی معلق در … بیشتر بخوانید

دریچه های ادراک – 5 – تصاویر عینی

دریچه های ادراک

بسیار خوب. با شما هم عقیده ام. از کجا فهمیدی که او دارد چیزی را به تصویر می کشد؟ این تصور شماست. من سوالهایی پرسیدم و او این حرکات را در قبال آنها انجام داد. آن سوالها چه بودند؟ مرد: رنگ چشم ها. تعداد چراغ های راهنما. به نظر می رسید که او دارد تقاطع … بیشتر بخوانید

دریچه های ادراک – 4 – تغییرات در وضعیت چشم ها

دریچه های ادراک

دوست دارم به حرمات و تغییراتی که در چشم های این سه نفر رخ می دهد، توجه دقیقی نشان دهید. البته موارد دیگری نیز اتفاق خواهد افتاد که برای کار ما مفید هستند و در زمان دیگری به آنها خواهیم پرداخت. در این زمان از شما می خواهم که فقط به این قسمت از واکنش … بیشتر بخوانید

دریچه های ادراک – قسمت سوم

اطلاعات مربوط به نظام های بیانی، از راههای مختلف زیادی به دست می آید. آسان ترین روش برای نظم دادن به احساسات، چنین است: حرکاتی که مردم در چشم هایشان ایجاد می کنند به شما نشان خواهد داد که آنها در حال استفاده از کدامین نظام بیانی هستند. وقتی یک نفر به دفتر شما قدم … بیشتر بخوانید

دریچه های ادراک – قسمت دوم

دریچه های ادراک

بسیاری از شما احتمالا در اولین جلسه ای که با مراجعه کنندگانتان ملاقات می کنید، برداشت هایی از آنها به ذهنتان می رسد. ممکن است مراجعه کننده ای به دفتر شما بیاید و قبل از آن که حتی حرفی بزند، با نگاهی متوجه شوید که او فردی مقاوم و یا نفوذ ناپذیر است. متوجه شوید … بیشتر بخوانید

دریچه های ادراک – قسمت اول

دریچه های ادراک

آلدوس هاکس لی در کتاب خود به نام دریچه های ادراک می گوید: زمانی که زبانی را می آموزید، وارث اندیشه مردمانی هستید که قبل از شما در گذشته اند. شما نیز قربانی آن فرهنگ هستید، به این معنا که می توانید وقایع بسیاری را تجربه کنید که برای بعضی از آنها نامی موجود است … بیشتر بخوانید